PD Piping T-Shirt

SKU: SP001284
340,000Đ
Màu sắc:
Kích thước:

Description

 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
 PD Piping T-Shirt
INSTAGRAM @PLAYDIRTYSTREETWEAR